socializacija

socializacija
socializacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuomeniškai vertingos asmenybės formavimas kryptingu ugdymu ir aplinkos veiksniais. Šį sociologijos terminą perėmė pedagogai ir juo žymi visą auklėjimo (siaurąja prasme) procesą (pasaulėžiūros formavimąsi, patriotinį, dorovinį, drausminį, estetinį auklėjimą, mokinių organizacijų veiklą). Plačiąja prasme socializacija reiškia visą bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo, asmenybės formavimo procesą rengiant individą savarankiškam gyvenimui visuomenėje. kilmė pran. socialisation – suvisuomeninimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • socializacija — socializãcija dkt. Integrãcija į visúomenę (socializãcija) vỹksta per darbi̇̀nę pažinti̇̀nę vei̇̃klą, savi̇̀veiklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • socializacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių perėmimas,… …   Sporto terminų žodynas

  • socializacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Istoriškai nulemtas socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo vyksme. kilmė lot. socialis – visuomeninis atitikmenys: angl. socialization vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • socializácija — e ž (á) glagolnik od socializirati: socializacija otrok; potek socializacije / socializacija vasi / socializacija gospodarstva ♦ soc. primarna v družini, sekundarna v izobraževalnem procesu, terciarna socializacija v širšem družbenem okolju …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • socializacija — socializãcija sf. (1) NdŽ, KŽ; Rtr 1. TrpŽ padarymas visos visuomenės nuosavybe, suvisuomeninimas. 2. visuomeniškumo formavimas: Pirmoji vaiko socializacijos ląstelė yra šeima rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • politinė socializacija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės kultūros vertybių, elgsenos standartų ir bendravimo normų susikūrimo, perdavimo, perėmimo ir išsaugojimo procesas. Siaurąja prasme reiškia tikslingą vertybių, įsitikinimų ir įgūdžių ugdymą,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Sozialisation — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių… …   Sporto terminų žodynas

  • socialization — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių… …   Sporto terminų žodynas

  • социализация — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių… …   Sporto terminų žodynas

  • Sozialisation — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Istoriškai nulemtas socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo vyksme. kilmė lot. socialis – visuomeninis atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”